8 Nasehat KH. Maimoen Zubair Yang Menggetarkan Hati

Ada 8 Nasehat KH. Maimoen Zubair Yang Menggetarkan Hati

1. Ora kabeh wong pinter kuwi bener ( Tidak semua orang pintar itu benar)

2. Ora kabeh wong bener kuwi pinter… ( Tidak semua orang benar itu pintar)

3. Akeh wong pinter ning ora bener…
(Banyak orang yang pintar tapi tidak benar)

4. Lan akeh wong bener senajan ora pinter…
( Dan banyak orang benar meskipun tidak pintar)

5. Nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener, Luwih becik dadi wong bener senajan ora pinter… ( Daripada jadi orang pintar tapi tidak benar, lebih baik jadi orang benar meskipun tidak pintar)

6. Ono sing luwih prayoga yoiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener.
( Ada yang lebih bijak, yaitu jadi orang pintar yang senantiasa berbuat benar)

7. Minterno wong bener..kuwi luwih gampang tinimbang mbenerake wong pinter…
(Memintarkan orang yang benar .. itu lebih mudah daripada membenarkan orang yang pintar)

8. Mbenerake wong pinter..kuwi mbutuhke beninge ati, lan jembare dhodho.
(Membenarkan (membuat benar) orang yang pintar itu membutuhkan beningnya hati, dan lapangnya dada)

KH. Maimoen Zubair.
Share:

0 comments:

Post a Comment

Public Service

Blog Archive

Social Media

Technology

Next More »

Labels

Community

Next More »